GGN geef mijn
160 euro terug!

Uitspraak tuchtrechter: GGN brengt ten onrechte kosten oproep e-Court in rekening

In het rapport "Rechtspraak op bestelling?!" is ook aandacht gevraagd voor de wijze waarop de deurwaarder de oproep om voor e-Court te verschijnen heeft uitgebracht en de kosten die hiervoor in strijd met de wet in rekening worden gebracht. Het deurwaarderskantoor GGN heeft alleen al in 2017 in totaal 33.000 keer een oproep voor e-Court uitgebracht. GGN ging er hierbij vanuit dat het uitbrengen van deze oproep een ambtshandeling is, dat wil zeggen dat het een bij wet aan de deurwaarder opgedragen taak is Ze controleerde voorafgaand aan de oproep de Basis Registratie Personen en het Digitaal Beslagregister. Bovendien werd bij het uitbrengen van de oproep bij de schuldenaar zo'n € 160 aan kosten in rekening gebracht.

Volgens de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR) heeft de deurwaarder op al deze onderdelen in strijd gehandeld met de wet. De LOSR heeft namens een cliënt een klacht ingediend bij de Kamer voor gerechtsdeurwaarders en op alle onderdelen gelijk gekregen. De kamer heeft de deurwaarder geen maatregel opgelegd en de LOSR heeft hiertegen hoger beroep aangetekend. GGN heeft ook hoger beroep ingesteld.

Uitspraak hoger beroep

Het Gerechtshof Amsterdam heeft in hoger beroep op 26 oktober 2019 de uitspraak voor wat betreft de kosten bevestigd. GGN heeft ten onrechte 160 euro in rekening gebracht. De verwijzing in het exploot naar een wettelijke regeling vindt het Gerechtshof misleidend.

De stellige aanzegging dat kosten verschuldigd zijn die in werkelijkheid niet verschuldigd zijn, vindt het hof een ernstige verwijtbare gedraging. De deurwaarder heeft van de rechter een berisping opgelegd gekregen. Bij deze strafmaat is het hof alleen uitgegaan van de individuele zaak die is voorgelegd. Over de omvang waarin de deurwaarder de fout is ingegaan, loopt nog een aparte klachtenprocedure ingesteld door de toezichthouder: Bureau Financieel Toezicht.

Uit deze procedure blijkt dat de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden gelijk heeft dat er onterecht kosten in rekening zijn gebracht en dat de deurwaarder fout heeft gehandeld. Maar het is nog geen procedure om de kosten ook daadwerkelijk terug te krijgen. Daarvoor moet je bij een andere rechter zijn: de civiele rechter/burgerlijke rechter. U kunt zich hiervoor op deze website kosteloos aanmelden.

Waarom deze actie?

GGN staat bij sociaal raadslieden, schuldhulpverleners en bewindvoerders bekend als deurwaarderskantoor dat snel beslag op loon en bankrekening legt en daarmee voor de debiteur extra kosten maakt. De schulden lopen hierdoor onnodig op. E-Court was voor GGN een makkelijke manier om een vonnis te verkrijgen. Dit gebeurde dan ook in grote getalen. In 2017 maar liefst 33.000 keer.

De LOSR vindt uiteraard dat deurwaarders zich aan de wet moeten houden en dat als ze dat niet hebben gedaan de kosten die onterecht in rekening zijn gebracht terug betaald moeten worden.